Az iskola történetéről és épületéről

Hazánk középfokú kereskedelmi-pénzügyi képzésének több mint egy évszázados múltjában – 1887 óta – jelentős helyet foglal el a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, illetve jogelődjei. A IX. kerület legimpozánsabb, premodern stílusú iskolaépülete a Lenhossék és a Thaly Kálmán utca között emelkedik, a Mester utca 56-58. szám alatt.

A jelenlegi iskola nemcsak az épületet örökölte, hanem az egy évszázaddal ezelőtt a polgári iskolában elindított kereskedelmi és pénzügyi képzés folytatójának, a jelen kor igényeinek megfelelő korszerűsítőjének és a tradíciók, így a fényes iskolai sporthagyományok ápolójának is vallja magát.  Az épület értékét emeli a benne lévő két nagyszabású képzőművészeti alkotás. Az egyik a huszadik század elejét, a másik a végét reprezentálja.

Az 1917-18. tanév értesítője büszkén számol be Kőrösfői Kriesch Aladár festőművész iskolánk lépcsőházának díszítésére festett nagyméretű, “Gabonáshajót kirakó munkások” című freskójának elkészültéről.
1987-ben, a centenáriumi ünnepségek keretében készült és került felavatásra Gábor István festőművész mintegy 32m”-es tűzzománc alkotása, mely 84 színes vörösréz darabból összerakva Szent István korát, munkásságát mutatja, jelképezi.
Az utóbbi évtizedben jelentősen átalakult az iskola képzési rendszere. A hagyományos, de népszerű pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő alapképzés mellett megjelentek – adaptív iskolai modellkísérlet keretében (1986) – ötödik évre átnyúló, OKJ-képesítéseket megelőző, APEH revizori, banki, biztosítói ügyintéző képzések.

Ma már a 9-12. évfolyamon csak általános képzés folyik, kiemelt matematikai, informatikai, idegen nyelvi, futball és női kézilabda tagozattal és tantárgyi koncentrációval.
Már itt is természetesen megjelenik a közgazdasági jelleg, informatika, közgazdaságtan, üzleti gazdaságtan tantárgyak formájában, melyek jelentős része a későbbi szakképzési óraszámba beszámítható.
Ez a szakasz érettségi vizsgával zárul, melyet követően a tanulók egyre növekvő arányban tanulnak tovább felsőoktatási intézményekben, vagy az iskolában folytatják tovább tanulmányaikat egy vagy kétéves, OKJ szerinti szakképző évfolyamon.
Így választható: vállakozási és bérügyintéző, sportedző.
Az iskolában a felnőttképzés is jelentős és népszerű. A gimnáziumot végzettek, vagy más szakmával rendelkező, de már érettségizettek egy-kétéves kiegészítő képzéssel szerezhetik meg, általános iskolai végzettséggel pedig 5 vagy 6 év alatt, a pénzügyi – számviteli ügyintézői, vállalkozói ügyintézői, tanfolyami keretben pedig mérlegképes könyvelő képesítést, ami a munkájukhoz elengedhetetlen.

Az intézmény épületében 40 fő leány és 20 fő fiú elhelyezését biztosító koedukált kollégium működik, tanulási lehetőséget biztosítva a vidéki tanulók számára.
Az iskola felszereltsége a folyamatos bővítéseknek és átalakításoknak köszönhetően jó színvonalú, számítástechnikai eszközökkel való ellátottsága a banki, biztosítói szponzoraink segítségével kiemelkedőnek mondható. Az oktatást, képzést, de a szélesebb körű művelődést biztosítja a mintegy 20000 kötetes, Internetes hozzáféréssel rendelkező könyvtár, a szakkörök, művészeti és egyéb tevékenységi körök.
Jelentős az iskola sportélete is. Labdarúgó csapatunk a legkiemelkedőbb eredményét 1983-ban érte el, amikor is országos középiskolás bajnokságot nyert. Ugyancsak sikeres volt az 1990-es esztendő, amikor a csapat a Nemzeti Bajnokságot is megnyerte az FTC-t és az Újpestet is megelőzve. Sikeresen szerepeltek már Angliában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Kanadában, Szingapúrban és Európa számos országában. A 2001/2002-es tanévtől az FTC-vel közösen sporttagozatos labdarúgó osztályt indítottunk.
Egyre élénkebb a külföldi testvériskolákkal való kapcsolat is, melynek keretében diákjaink megismerkedhettek Bolzanóval, Olbiával, Lunddal, Lindenberggel.
Az iskola évszázados múltja, nagyszerű hagyományai arra köteleznek valamennyiünket, hogy odaadó lelkesedéssel munkálkodjunk az intézmény jelenjén és jövőjén. tegyünk meg mindent azért, hogy még sok-sok nemzedék tölthessen el emlékezetes, szép és eredményes éveket az iskola ódon, de mindig megújulásra kész falai között

Menü