• korszerű számítógépparkkal rendelkezünk a legújabb szoftverekkel ellátva, 8 tanteremben összesen 200 számítógépünk van
 • az informatikát minden tagozaton emelt óraszámban tanulják a diákok
 • az idegen nyelvi órák száma egy héten minimum 4, a nyelvvizsga megszerzését támogatja az iskola pl. anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlás lehetőségével is
 • nyelvi labor segíti a hatékony nyelvoktatást
 • minden osztályban a matematikát, magyar nyelvet, informatikát, idegen nyelvet, valamint a szakmai tárgyakat csoportbontásban tanítjuk
 • e-naplót használunk, így naponta ingyenesen értesülhetnek a szülők az érdemjegyekről, hiányzásokról, kommunikálhatnak a tanárokkal
 • tantermeink projektorral ill. digitális táblával felszereltek
 • korszerű sportcsarnokkal rendelkezünk, mely 2010-ben épült
 • támogatjuk sportolni kívánó tanulóinkat
 • labdarúgó és kézilabda szakosztályunk szép eredményeket ért el a diák és felnőtt bajnokságokon is
 • az iskola épületében 80 fős leánykollégium működik
 • saját konyhával rendelkezünk

Iskolánk felkészít a felsőfokú tanulmányokra, de ha mégsem sikerül bekerülni az áhított főiskolára/egyetemre, tanulóink megbízható informatikai és közgazdasági ismeretekkel, legalább egy idegen nyelv tudásával szakmát szerezhetnek nálunk, vagy akár munkába is állhatnak.

Menü