Tisztelt Szülők!

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet tájékoztatójának diákjainkra vonatkozó részéről tájékozódhatnak.

Az iskolánkban működő konyha jelenleg nem üzemel, a diákok étkeztetésére vonatkozó lehetőséget az alábbiakban olvashatják.

Vezetőség

 

„ Hivatkozva az emberi erőforrások minisztere 17/2021.(III.05.) határozatára, amely a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedéseiről szól, valamint az 556/2020. (XII. 04) Korm. rendeletére, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről határozott, az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet ellátási területéhez tartozó gyermekek, tanulók étkeztetésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom.

Amíg a fent megjelölt központi rendelkezések helyébe más, irányadó szabályozás nem lép:

  • a Gyvt. 21/A. és 21/B. §-a szerinti, kiemelten az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést biztosítjuk a köznevelési és szakképző intézményeket érintően elrendelt zárva tartás, digitális oktatás esetén. Az étkezést napi egyszeri, meleg ebéd formájában szolgáltatjuk.
  • Ha a gyermek a lakóhelyétől eltérő településen jár köznevelési vagy szakképző intézménybe, és annak zárva tartása alatt a szülő, más törvényes képviselő a gyermek számára az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést igényli, akkor számukra az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat biztosítja.
  • Ehhez az ellátási területünkhöz tartozó intézményi ügyintézőn keresztül, írásban jeleznie kell a szülőnek az étkezési igényt. Az ÉSZGSZ felveszi a kapcsolatot a lakóhely szerint illetékes önkormányzattal, ahol a gyermek részére történő étkeztetést megrendeljük. A lakóhely szerint illetékes étkeztető fogja megkeresni a szülőt a napi egyszeri meleg étel átvételével kapcsolatban.
  • Jelenleg a budapesti intézményekben szociálisan rászoruló, megfelelő jogosultsággal rendelkező gyermek részére, ha a szülő igényelte, megrendelte, illetve ha térítésköteles az étkezés, a rá vonatkozó térítési díjat megfizette, lehetőséget biztosítunk az egyedileg csomagolt meleg ebéd elvitelére arról a főzőkonyháról, ahol az ételt előállítják, vagy abból az intézményből, ahová azt kiszállítjuk. Az egyedi csomagolás költségét (br.120 Ft/ebéd) jelen helyzetben nem hárítjuk át a szülőkre, azt az ÉSZGSZ viseli.
  • Saját ételhordót, edényzetet közegészségügyi szempontok miatt nem fogadunk be.
  • A jelen korlátozások idején felnőtt étkezők számára nem biztosítunk étkezést.
  • A meleg ebéd csomagokat kizárólag 12-14 óra közötti idősávban van lehetőség átvenni a megjelölt, vagy leegyeztetett átvételi helyeken.
  • Kollégiumi ellátásban az intézményvezető engedélyével bent tartózkodó, szociális alapon bentlakó gyermek tanuló számára a megrendelt és kifizetett étkezést a sorszámozott tanítási napokon biztosítjuk. Hétvégi ellátást kizárólag a teljes árú térítési díj megfizetésével van módunk biztosítani a kollégiumban, ez esetben a köznevelési intézmény, vagy annak fenntartója, alapítvány, egyesület stb. átvállalhatja az ellátás megfizetését.

Bármely étkezéssel összefüggő kérdéseikre Balláné Szarvas Erika szakmai igazgatóhelyettes a 06/20/466-9736 telefonszámon, vagy a balla.erika@eszgsz.hu email címen, és Baranyi Rita pénzügyi igazgatóhelyettes a 06/20/852-8623 telefonszámon, vagy a baranyi.rita@eszgsz.hu email címen készséggel válaszolnak.

Üdvözlettel:
Simonné dr. Németh Katalin
igazgató

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
1134 Budapest, Róbert Károly krt.49-51.
Levelezési, számlaküldési cím: 1555 Budapest 136.Pf.71
Tel.: +36/1/606-6050

Igénylőlapok és egyéb információk:

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA: tárgynapot megelőző nap 9 óráig, a 215-41-40/119-es számon

Tisztelettel:
Szuhánszki László
élelmezésvezető
szentikonyhaeszgsz@gmail.com
Szent István Technikum és Kollégium

Menü