Jelentkezés nappali tagozatra: 24 éves korig

 

Pénzügyi és számviteli ügyintéző
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 • pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének
 • kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész) feladatok elvégzésében, ellenőrzésében
 • számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít
 • elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat
 • szóban és írásban kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
 • nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
 • összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít
 • szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja
 • kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának
 • felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.
 • legjellemzőbb betölthető munkakörök: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő (analitikus), bérelszámoló, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, készlet és anyagnyilvántartó, iratkezelő, irattáros.
Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Beiratkozás feltétele: aktív sportolói egyesületi tagság

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 • a sportedző –sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép-és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését
 • megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék-és versenyszabályait
 • értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket
 • edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez
 • rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában
 • tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását
 • vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában
 • sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.
 • betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: egészségmegőrző programok szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és –bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub vezetője, fitnessterem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója, testápolószalon-vezető, uszodavezető.
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 • a vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el
 • ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében
 • kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli
 • vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait
 • nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról, egyezteti a bejövő és kimenő számlákat.
 • ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat
 • szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében
 • elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi
 • ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében
 • kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi
 • ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket
 • jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket
 • használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat
 • üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli
 • betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.
 • Legjellemzőbb betölthető munkakörök: konferencia- és rendezvényszervező, személyi asszisztens, titkárnő, általános irodai adminisztrátor, gépíró, szövegszerkesztő, adatrögzítő, kódoló, bérelszámoló, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, készlet- és anyagnyilvántartó, humánpolitikai adminisztrátor, iratkezelő, irattáros.