Az iskola történetéről és épületéről

Hazánk középfokú kereskedelmi-pénzügyi képzésének több mint egy évszázados múltjában – 1887 óta – jelentős helyet foglal el a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, illetve jogelődjei. A IX. kerület legimpozánsabb, premodern stílusú iskolaépülete a Lenhossék és a Thaly Kálmán utca között emelkedik, a Mester utca 56-58. szám alatt.

A jelenlegi iskola nemcsak az épületet örökölte, hanem az egy évszázaddal ezelőtt a polgári iskolában elindított kereskedelmi és pénzügyi képzés folytatójának, a jelen kor igényeinek megfelelő korszerűsítőjének és a tradíciók, így a fényes iskolai sporthagyományok ápolójának is vallja magát.  Az épület értékét emeli a benne lévő két nagyszabású képzőművészeti alkotás. Az egyik a huszadik század elejét, a másik a végét reprezentálja.

Az 1917-18. tanév értesítője büszkén számol be Kőrösfői Kriesch Aladár festőművész iskolánk lépcsőházának díszítésére festett nagyméretű, “Gabonáshajót kirakó munkások” című freskójának elkészültéről.
1987-ben, a centenáriumi ünnepségek keretében készült és került felavatásra Gábor István festőművész mintegy 32m”-es tűzzománc alkotása, mely 84 színes vörösréz darabból összerakva Szent István korát, munkásságát mutatja, jelképezi.

A 2020/21-es tanévtől a szakképzés rendszerszintű átalakításának eredményeként iskolánk technikummá alakult, a képzési rendszer megváltozott. A szakgimnáziumi rendszerben elinduló osztályaink még a 4 éves tanulmányaik után plusz egy év alatt technikusi oklevelet szerezhetnek, de az ezévtől indulók már 5 éves képzés keretében, érettségi és szakmai vizsga letétele után kapják meg a végzettségüket igazoló bizonyítványaikat, oklevelüket. A 9-10. évben ágazati alapozó oktatás folyik mind a közgazdasági, új nevén gazdálkodási és menedzsment, mind a sport ágazati képzésben. Az ágazati alapvizsga letétele után léphetnek felsőbb osztályba, a szakmai képzést megkezdő 11. évfolyamba, majd 12. év végén három tárgyból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tárgyakból előre hozott érettségi vizsgát fognak tenni tanulóink. 13. végén idegen nyelvből és szakmai tárgyból érettségiznek, az utóbbi tárgy emelt szintűnek számít, és a felsőoktatásba jelenthet belépőt. A technikusi végzettség gazdálkodás és menedzsment ágazaton pénzügyi-számviteli ügyintéző, sport ágazaton sport edző, sport szervező elnevezéssel szerezhetnek.

Az intézmény épületében 40 fő leány és 20 fő fiú elhelyezését biztosító koedukált kollégium működik, tanulási lehetőséget biztosítva a vidéki tanulók számára.
Az iskola felszereltsége a folyamatos bővítéseknek és átalakításoknak köszönhetően jó színvonalú, számítástechnikai eszközökkel való ellátottsága a banki, biztosítói szponzoraink segítségével kiemelkedőnek mondható. Az oktatást, képzést, de a szélesebb körű művelődést biztosítja a mintegy 20000 kötetes, Internetes hozzáféréssel rendelkező könyvtár, a szakkörök, művészeti és egyéb tevékenységi körök.
Jelentős az iskola sportélete is. Labdarúgó csapatunk a legkiemelkedőbb eredményét 1983-ban érte el, amikor is országos középiskolás bajnokságot nyert. Ugyancsak sikeres volt az 1990-es esztendő, amikor a csapat a Nemzeti Bajnokságot is megnyerte az FTC-t és az Újpestet is megelőzve. Sikeresen szerepeltek már Angliában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Kanadában, Szingapúrban és Európa számos országában. A 2001/2002-es tanévtől az FTC-vel közösen sporttagozatos labdarúgó osztályt indítottunk.
Egyre élénkebb a külföldi testvériskolákkal való kapcsolat is, melynek keretében diákjaink megismerkedhettek Bolzanóval, Olbiával, Lunddal, Lindenberggel.
Az iskola évszázados múltja, nagyszerű hagyományai arra köteleznek valamennyiünket, hogy odaadó lelkesedéssel munkálkodjunk az intézmény jelenjén és jövőjén. tegyünk meg mindent azért, hogy még sok-sok nemzedék tölthessen el emlékezetes, szép és eredményes éveket az iskola ódon, de mindig megújulásra kész falai között.