ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
(IKSZ)

Jogszabályi háttér

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rend. 107. § (1) a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

Mikor kell teljesíteni?

A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. (tanítási szünetben is)


Mennyit kell teljesíteni?

 • 50 óra = legfeljebb 5 óra felkészítő + 40 óra tevékenység + legfeljebb 5 óra záró foglalkozás
 • 1 óra 60 percnek felel meg
 • Alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 3 óra időkeret
 • A helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe

Szükséges dokumentumok

 • Jelentkezési lap + Szülői hozzájáruló nyilatkozat
 • Fogadó szervezettel való együttműködési megállapodás (ahol mentor van)
 • Közösségi szolgálati napló
 • Igazolás

Hol végezhető?

Iskolán belüli lehetőségek

 • Ügyelet
 • Iskolaszépítés, udvarrendezés
 • Rendezvények
  • Baráti Kör
  • Szalagavató
  • Ballagás
  • Gólyatábor
  • Jubileumi ünnepségek
 • Korrepetálás (pl. Molnár Általános Iskola)
 • Segédkezés a szóbeli felvételinél (nyolcadikosok)

Lakóhelyen
A közösségi szolgálat keretei között:

 • az egészségügyi (kórház)
  • beteg kísérése, sétáltatása
  • felolvasás, beszélgetés, lelki támasz nyújtása
  • ápolószemélyzet segítése
  • leletek és egyéb dolgok szállítása
  • gyermekprogramokban való részvétel
 • a szociális és jótékonysági (önkormányzat),
  • idős személyek, fogyatékkal élők ellátása, gondozása (séta, bevásárlás, beszélgetés, főzés, takarítás stb.)
  • szociálisan rászoruló személyek segítése
  • gyermekek kísérésének segítése (például bölcsődések, óvodások – gondozókkal, pedagógusokkal együtt)
  • életinterjú készítése idős emberekkel
 • az oktatási (általános iskola),
  • korrepetálás, tanuló táborokban segítés
  • bölcsődékben, óvodákban segítségnyújtás
  • oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás)
 • a kulturális és közösségi (múzeum, színház),
  • bölcsődékben, óvodákban kulturális program szervezése: versmondás,
  • felolvasás, mesemondás, éneklés, bábjáték
 • a környezet- és természetvédelmi (pl. szemétszedés),
  • parkrendezés
  • fa- és növényültetés stb.
 • a katasztrófavédelmi,
  pl. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség www.katasztrofavedelem.hu
  • tűzmegelőzés, tűzvédelem
  • polgári védelem
  • iparbiztonsági területen végzett tevékenység
 • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.
Meghatározott területeken mentort kell biztosítania a fogadó intézménynek (egészségügyi vagy szociális területen)!


További fontos információk:

 • Az iskolai közösségi szolgálat nem munka, csak segítség! Mindig legyen pedagógiai célja!
 • Felnőttoktatásban és SNI-s tanulóknak nem kötelező az IKSZ.
 • Ha valaki elvileg 2016. január 1. előtt érettségizne, de megbukik, akkor számára is kötelező az 50 óra teljesítése.
 • Az 50 óra legyen meg 11. év végére.
 • Az IKSZ tanórán kívüli tevékenység, tehát a házirend érvényes!
 • Az 50 órából lehet 5 óra felkészítés, és 5 óra záró foglalkozás.
 • Igazolás legyen a tanulónál is, és az intézménynél is.
 • Együttműködési megállapodás az egészségügyben kötelező, és ebben az esetben mentor is szükséges.
 • Az IKSZ a magántanulókra is vonatkozik!

Tévhitek – helyesen:

 • Cégek, magánvállalkozások (pl. magánóvoda) NEM lehetnek fogadóintézmények.
 • A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén NEM végezhet közösségi szolgálatot.
 • Javasolt több különböző (legalább 3) területen végezni tevékenységeket, de ez nem jogszabályban előírt elem.
 • Nem minden esetben kötelező az együttműködési megállapodás, de javasolt.
 • A diáknapló a tevékenységek nyomon követését segíti, ennek megőrzése a diák feladata.

További információk: www.kozossegi.ofi.hu, kozossegi.szolgalat@ofi.hu.

Letölthető változat *.pdf