Oktatóink

VEZETŐSÉG:

HARMATH ZSOLT
igazgató
német nyelv, történelem
TORMA ERZSÉBET
igazgatóhelyettes
angol nyelv
EGYEDNÉ HORVÁTH MÓNIKA
igazgatóhelyettes
közgazdaságtan

OKTATÓK:

TANTÁRGY:

OSZTÁLYFŐNÖK:

ASSMANN ERIKAangol nyelv, matematika 11.d
BARANKA EDITbiológia, földrajz
BARANYAI ANDREA
humán munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom
BARCSAI ZSUZSANNAangol nyelv 9.c
BEDE PÉTER
sport szakmai munkaközösség-vezető
testnevelés és sport 12.a
BENKŐ ILDIKÓmagyar nyelv és irodalom, könyvtár
FÓRIZSNÉ OLÁH MÁRIA angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
GÁL-GAZDAG EDINA
angol munkaközösség-vezető
angol nyelv9.d
HEVESI KATALINangol nyelv9.b
HORVÁTH TAMÁS
történelem, földrajz11.b
HOLLÓSI-SZIGETI ERIKAtestnevelés és sport10.a
HUCZEK ERIKAközgazdaságtan
JOÓ VIRÁGangol nyelv, német nyelv 12.c
KÓNYA TIBORmatematika12.b
KOZMA HELGAmagyar nyelv és irodalom, német nyelv
KRÁMER GABRIELLAügyvitel
KÜRTÖSI SZILVIAbiológia11.a
LAKATOS ANNAMÁRIAmatematika
LAKOSNÉ PÁLVÖLGYI ANDREAközgazdaságtan
MARCSOK MARIANNAtestnevelés és sport12.e
MOLDOVÁNYNÉ WÁGNER KATALINbiológia, földrajz
MOLNÁR JUDITmagyar nyelv és irodalom
MUTH FERENCközgazdaságtan
NAGY BENCEtörténelem, német10.e
NAGY ENIKŐmagyar nyelv és irodalom, történelem 10.d
NAGY ISTVÁNtestnevelés és sport
NAGY RÓBERTközgazdaságtan
PAPP ILDIKÓ
fejlesztő pedagógus
magyar nyelv és irodalom 11.e
PARRAGINÉ RIMAY NÓRA
Reál munkaközösség-vezető
matematika, fizika9.a
PERÉNYI-FENYVESI LAURAnémet nyelv
POLYÁK ANITA
közgazdaságtan
Dr. RÁDI ÉVAszakmai elmélet
RUSKÓ SÁNDORNÉ
szakmai elmélet, közgazdaságtan
SOLTÉSZ RENÁTAtestnevelés és sport
SZATMÁRI ÁKOS
közgazdasági munkaközösség-vezető
közgazdaságtan10.c
SZOLGA RÉKAangol nyelv
TÓTH ANDREAmagyar nyelv és irodalom, német nyelv, történelem
TÓTHNÉ SAMU BARBARA
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
TÖRÖKNÉ ARGAY MÁRTAmatematika, informatika 12.d
TULIPÁN ILDIKÓ
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
angol nyelv 10.b
VARGA PÉTERtestnevelés és sport 11.c
ZSÓTÉR BALÁZStestnevelés és sport

KOLLÉGIUMI NEVELŐK:

ÁRVA ILDIKÓ
BALOG ANIKÓ
kollégiumvezető
FOLLMERNÉ KOCSIS MÁRIA
PAP EDIT
SZABÓNÉ KÁDÁR ILDIKÓ
TERSÁNSZKI CSILLA
VIRA-LANNERT ESZTER