A Kollégium bemutatása

A Szakgimnáziummal közös fenntartású Kollégium több évtizedes múltra tekint vissza.

Elődünk 1953. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit koedukált diákotthonként, de nem a mostani helyén. A Mester utcai épületben 1957. szeptember 1-től, az iskola épületének felső emeletein kaptak helyet a kollégista tanulók, a fiúk a második, a lányok a harmadik emeleten.

1977. január 1-től a kollégium önállósága megszűnt és az iskolával közös igazgatás alá került.
A fiú részleg 1987-ben szűnt meg, ezután csak lányok számára biztosítottak kollégiumi elhelyezést.

2018 nyarán halaszthatatlanná vált kollégiumunk felújítása. Az ablakok teljes körű javítása, szükség szerinti cseréje mellett, új radiátorokkal, a hálókban új laminált parkettával és teljes bútorzat cserével gazdagodott kollégiumunk. A fenntartói stratégia célul tűzte ki, az addig hosszú éveken át csak lányokat fogadó kollégium bővítését. Igy a munkálatok során új vizesblokk került kialakításra a fiúk számára, belső átalakítások zajlottak a koedukáció feltételeinek megteremtése érdekében. 2018 novemberében fejezték be a munkálatok jelentős részét. Kollégiumunk alkalmassá vált 40 fő leány és 20 fő fiú elhelyezésére. A 2018/19-es tanévben még csak lányok jelentkezhettek.

A koedukált kollégium 2019. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a fiúk számára is. Mindkét részlegen 4-6 fő számára alkalmas, emeletes ágyakkal, szekrénnyel és komóddal ellátott hálók, zárható szekrények a folyosókon, tanulásra alkalmas közösségi tér, minikonyha és automata mosógéppel felszerelt fürdőszoba biztosítja a komfortos lakhatást. Elsősorban saját középiskolás vidéki diákjaink számára kívánjuk biztosítani a kollégiumi elhelyezést.

A kis létszám lehetőséget ad a kollégium tanárainak, hogy nagyobb odafigyeléssel követhessék csoportjuk tanulóinak tanulmányi munkáját, személyiségfejlődését. Az iskolai felkészüléshez minden délután biztosítjuk a nyugodt tanulóidőt, szilenciumot. Rendszeresen figyelemmel követjük tanulmányi eredményeiket az e-krétán keresztül. A korrepetálások rendjét ismerik kollégistáink, de bármikor segítséget kérhetnek feladataik megoldásához. A tanulóink több mint fele igazolt sportoló (többségében kézilabda, labdarúgás). Az ő tanuló idejük alkalmazkodik az edzések rendjéhez.

A kollégium diákjainak rendelkezésére áll nyugodt tanuláshoz 3. emeleten lévő két, wifi-vel ellátott tanterem is, használhatják a kollégiumi PC-ket, az iskola könyvtárát. A közösségi térben szabad időben, este tv-t nézhetnek. A sportoláshoz felügyelettel használhatják az iskola konditermét, valamint a tornatermet, tornacsarnokot. Az egész kollégiumi közösséget érintő rendezvényeink megtartásakor az iskola dísztermét használhatjuk.

A kollégisták biztonságáról 24 órás portaszolgálat és éjjel-nappali nevelőtanári ügyelet gondoskodik. A kollégium pedagógiai programjában nagy hangsúlyt kap a tanulmányi munka, az esélyegyenlőség megteremtése felzárkóztatás útján, illetve a szakkörökben folyó tehetséggondozás.

Kollégiumvezető:
Balog Anikó

A kollégium tanárai a szakterületüknek megfelelően rendszeres segítséget nyújtanak a tanuláshoz.
Szakjuknak megfelelően folyamatosan korrepetálnak a testület nevelői.

További információ a kollégiumról: Kollégium menüpont alatt.