Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. §-a alapján:

A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az

 • a) a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz,
 • b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges.

(Ez esetben kérjük, hogy a felvételi regisztrációt követően szíveskedjen a tanuló lakóhelye szerint illetékes helyhatóság Családsegítő- és Gyermekjóléti Központja támogató leiratát mielőbb beküldeni hozzánk.)

A BGSZC Szent István Technikum és Kollégium elsősorban saját diákjainak biztosítja a kollégiumi elhelyezést.

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33. § 3. bekezdése alapján a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

 • a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy
 • a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.

A férőhelyigénylő regisztrációs felület kitöltésével és intézményhez való eljuttatásával még nem jön létre automatikusan a kollégiumi tagsági jogviszony.

A nevelőtestület javaslata alapján hoz döntést a kollégiumvezető, majd a megadott gondviselői e-mail címre értesítést és csatolmány formájában határozatot kap a férőhelyigénylést benyújtó személy.

Az e-mail olvasásáról visszaigazolást kérünk, ezt engedélyezni szíveskedjen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján

 • a felvétellel kapcsolatos döntés ellen fellebbezést nyújthat be a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a tanuló, vagy a szülő/gondviselő.
 • A kollégium a kérelmező által rábízott adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §-a alapján kezeli.

Kitöltési útmutató

 • A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
 • A Gondviselő e-mail címe rovatot kérjük pontosan kitölteni, mert erre a címre küldjük el a FELVÉTELI HATÁROZATOT.
 • Minden rovatot kérünk kitölteni. Érdemi válasz hiánya esetén a „nem” választását kérjük bejelölni.
 • Lakcím tekintetében a lakcímkártyán szerepló cím a hivatalos. Amennyiben a tényleges tartózkodási hely ettől eltér, azt az értesítési cím rovatban kérjük feltüntetni.
 • Az iskolai tanulmányok várható befejezését év/ hónap/ nap formátumban kérjük megadni.
 • Amennyiben a férőhelyet igénylő diáknak nincs magyarországi oktatási azonosítója (külföldi diák) a regisztráció előtt vegye fel a kapcsolatot a kollégium vezetőjével (szistvankoll@gmail.com)
 • A regisztráció végén ne felejtse el regisztrációját elküldeni a „KÜLDÉS” gombra kattintva

<< Regisztráció a 2024/25-ős tanévre >>