Központi felvételi írásbeli vizsga
2024. január 20.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden
egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző,
szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
A vizsgára feltétlenül hozza magával:
– személyazonosítására alkalmas igazolvány – diákigazolvány vagy személyi
igazolvány
– értesítőt
A megtekintés: 2024. január 26. 8:00-16:00
Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola
képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben
megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és –
kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az
értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról
másolatot kell készíteni.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –
tizenhat óráig – (2024. január 29. 8:00-16:00) írásban adhatja le.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2024.
február 9-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes
eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa
kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.
A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok.
Harmath Zsolt
igazgató